Нововведения для моряков

Мне приходит много вопросов, относительно нововведений для моряков в Украине. Сам я их не ощущаю, так как нет необходимости менять документы. Думаю, что те, кто сейчас на передовой, не могут нарадоваться сложившейся ситуации.

Давайте разбираться вместе, что же произошло.

Мне известно, что была поставлена задача: снять нагрузку с моряков по обновлению документов и снизить коррупцию. Выхода здесь два: либо оставить курсы, но отменить ГКК, либо убрать курсы и контроль знаний падает на ГКК.

Все помнят слухи: заживём как в Европе, бессрочные документы, сдал старые документы и получил новые и т.д.

Что пока на данный момент имеем?

Читаем вместе:

Наказ Міністерства інфраструктури України № 812:

1.4. Видача кваліфікаційних документів моряків та підтверджень до них здійснюється капітанами морських портів України (далі - капітан порту) після підтвердження кваліфікації в ДКК.

Моряк може отримати кваліфікаційний документ протягом дванадцяти місяців після дати засідання ДКК.

Т.е. ГКК не отменяют.

1.5. Особам командного складу морських суден, яким у встановленому порядку присвоєні звання, видаються дипломи (Certificate of Competency) і підтвердження до дипломів встановленого зразка.

Как и было, останется и диплом, и подтверждение. Вроде никакой третьей бумажки нет. (такой слух тоже был)

Читаю далее.

Особам командного складу і суднової команди морських суден, які пройшли підготовку для проведення вантажних операцій на танкерах (нафтових, хімовозах і газовозах), а також особам командного складу, відповідальним за охорону судна (офіцер з охорони судна), видаються свідоцтва фахівця (Certificate of Proficiency) встановленого зразка.

Здесь, не знаю, что и говорить. Может это и есть та третья бумажка, о которой говорили.

1.6. Строк дії дипломів та свідоцтв фахівця, зазначених в абзацах першому та другому пункту 1.5 цього розділу, необмежений.

Строк дії підтвердження до диплома не може перевищувати 5 років від дати проведення засідання ДКК, на якому було прийнято рішення стосовно присвоєння звання чи кваліфікації або повторного підтвердження кваліфікаційного документа.

Строк дії свідоцтв фахівця, зазначених в абзаці третьому пункту 1.5 цього розділу, становить 5 років.

Ура! Срок диплома неограниченный. Постойте, так он же и был неограниченный. А менялось только подтверждение. Что же, пока всё осталось, как было.

Не хочу растягивать пост. Про перечень необходимых документов для диплома читайте здесь: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1950-13#n15

Но комментировать буду. Вот такой пункт 1.8:

копії документів, що підтверджують проходження схваленої обов’язкової підготовки;

Что именно такое обязательная подготовка, пока не знаю, но под этот пункт могут потребовать любые корочки.

Вот ещё одна туманная строка этого пункта: копію документа про підвищення кваліфікації (у разі якщо це передбачено чинним законодавством).

Далее правила заполнения документов и т.д.

3.5. У разі зміни зразків кваліфікаційних документів моряків (диплома або свідоцтва фахівця) та підтверджень до них у зв’язку зі змінами в законодавстві моряки мають право обміняти у капітана порту кваліфікаційні документи (дипломи, кваліфікаційні свідоцтва, свідоцтва та інші документи) старого зразка на відповідні рівноцінні кваліфікаційні документи нового зразка, які вводяться в дію. Обмін проводиться капітаном порту за заявою моряка після перевірки кваліфікаційного документа, який обмінюється, на дійсність у Державному реєстрі документів моряків. При обміні кваліфікаційний документ, який обмінюється, вилучається і відповідний рівноцінний кваліфікаційний документ нового зразка видається заявнику у строк до десяти робочих днів з дати прийняття заяви. При цьому строк дії підтвердження до нового кваліфікаційного документа не може перевищувати строку дії старого підтвердження. У разі бажання моряка отримати підтвердження на строк 5 років йому необхідно підтвердити кваліфікацію в ДКК на загальних умовах.

Т.е. на новый образец поменять можно, ничего здесь такого нет.

Читаем вместе далее Наказ Міністерства інфраструктури України № 567:

Если что интересное пропустил, то извините, но первое, что привлекло моё внимание:

Пункт 5: у разі підвищення звання та/або повторного підтвердження диплома пройти підготовку за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) в схваленому морському вищому навчальному закладі ІІІ або ІV рівня акредитації відповідно до пункту 11 цього розділу;

Т.е. повышение квалификации остаётся.

8. Після закінчення строку дії підтвердження до диплома особа командного складу для продовження роботи на морських суднах на посаді або посадах, які дає право займати присвоєне цій особі звання, повинна здійснити повторне підтвердження диплома (Revalidation) таким чином: підтвердити придатність до роботи на морських суднах за станом здоров’я; пройти відповідну схвалену обов’язкову підготовку; пройти підготовку за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) відповідно до пункту 11 цього розділу; підтвердити в ДКК відповідність своєї кваліфікації встановленим стандартам. Успішне повторне підтвердження диплома засвідчується видачею підтвердження до диплома на повторний строк, що не перевищує п’яти років від дати прийняття рішення ДКК.

После окончания срока действия диплома: будь здоров, подготовлен, проквалифицирован, проэкзаменован. Ничего не поменялось.

10. Випускники схвалених морських вищих навчальних закладів мають право на присвоєння першого звання особи командного складу безоплатно під час державної атестації на спільному засіданні державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії схваленого морського вищого навчального закладу та ДКК за умови виконання випускником на момент проведення спільного засідання всіх вимог щодо відповідної схваленої обов’язкової підготовки, стажу плавання та практичної підготовки.

Тут для выпускников. Если заранее подсуетиться и до заседания ГКК предъявить выполнение всех требований по подготовке и стажу, то Вам могут присвоить звание.

Иначе, потом ещё раз сдавать ГКК на общих условиях. И помните, что протокол действителен на протяжении 12 месяцев.

И так, делаю вывод.

Прочитал Указы Министерства Инфраструктуры Украины:

№ 567 от 07.08.2013 "Об утверждении Положения о порядке присвоения званий лицам командного состава морских судов" .

№ 811 от 18.10.2013 "Об утверждении образцов документов лиц командного состава и судовой команды морских судов, удостоверяющих надлежащую квалификацию для занятия должности на судне и идентифицирующих их владельцев" .

№ 812 от 18.10.2013 "Об утверждении Порядка выдачи квалификационных документов лицам командного состава судов, персонала яхт, не занимающихся коммерческими перевозками, и лицам судовой команды морских судов"

№ 813 от 18.10.2013 "Об утверждении Порядка подтверждения квалификации и дипломирования лиц командного состава судов, персонала яхт, не занимающихся коммерческими перевозками, и лиц судовой команды морских судов".

Насторожили даты и я здесь нашёл официальное объявление о вступление этих указов в силу.

Особых изменений, таких как отмену курсов повышения квалификации, отмену ГГК или отмену сроков годности, я не нашёл. Но никто не мешает принять в существующие указы определённые поправки, что возможно и будет со временем.

Знаю, что для диплома требуют корочку о прохождении курсов ECDIS (это было и до 28.01.2014) и корочку о прохождении курсов Bridge Team Management (это новое).

Буду ждать информацию о нововведениях для моряков от Вас по возможности. Так как сам не могу оббивать пороги в Капитании каждый день и следить за изменениями. Правда ко мне информация доходит по разным каналам. Обязуюсь выкладывать.

С уважением Евгений Богаченко

Андрей

13 февраля 2014

А как много шума было... Bridge Team добавили в обязательные для получения ШМП, 500 уе за бумажку которая на данном этапе не нужна ни в компании, ни в крюинге, ни на пароходе. Сняли нагрузку,блин!

stas

23 августа 2015

кто это требует 500$??? я делал вот в начале 2015 - 3000 грн мне обошлось...

fffg

06 февраля 2016

4500

Костя

13 февраля 2014

Спасибо за информацию

Алексей Белов

13 февраля 2014

Менял сейчас диплом шдп на кдп. Обязателен бриджтим и екдис уже. А так все как обычно

Олег

13 февраля 2014

кроме того обязательным стал и сертификат по секьюрити. Любой из трёх: будь-то awareness, deisgnated duties или SSO. Он входит в пакет обязательных документов для подачи на рабочий диплом, а также и на ГМССБ с 28 числа. Стоит также отметить, что получить международный сертификат SSO вы можете предъявив уже имеющийся рабочий диплом и сдав комиссию ( по приниципу ГМССБ). То есть для первого получения рабочего диплома вы просто не можете иметь SSO...по закону и правилам...

Олег

13 февраля 2014

пункт 10 уже не работает в ОНМА для заочников. Теперь мы сдаём и в академии и на комиссии 2 отдельных экзамена

Арешкин Влад

16 февраля 2014

на сайте филиала инспекции моряков (Б.Арнаутская) для получения первого раб диплома штурмана не требуется BTM,так же и на получении протокола при ГЭК ОНМА пока не требовали

Олег

17 февраля 2014

на сайте может и не требовали, а при приёме документов в самой инспекции да.

Воронов В.Г

25 февраля 2014

Да уж лучше бы оставили все как есть, BTM ECIDS стоит больше чем диплом и никакая копания по 2а раза платить не будет за эти сертификаты (

Арешкин Влад

27 февраля 2014

все верно,в инспекции требуют.Но что радует на первый раб диплом достаточно уровня эксплуатации БТМ ну и новое то что надо сертификат по охране.

Арешкин Влад

09 марта 2014

Всем привет в капитании выдают уже дипломы нового образца без подтверждения.

Евгений Богаченко

10 марта 2014

Спасибо за информацию.

Денис

11 апреля 2014

не понял, так выше было написано что есть Диплом безлимитный и Подтверждение к нему на 5 лет. Можно поподробнее?

Евгений Богаченко

11 апреля 2014

Я пока тоже не знаю, как и что. Буду дома, узнаю.

Торнадо

05 июня 2014

" Ура! Срок диплома неограниченный. Постойте, так он же и был неограниченный. А менялось только подтверждение. Что же, пока всё осталось, как было. " Не всё как и было, действительно рядовой состав получает рабочий диплом в капитании порта БЕССРОЧНЫЙ, в графе " ОБМЕЖЕННЯ " , была надпись "КАК УКАЗАННО В ПОДТВЕРЖДЕНИИ", ныне написано ""НЕМАЄ". Сейчас рядовой моряк получает только рабочий диплом без этого ограничения и без подтверждения! Единственное что осталось, это пятилетние сертификаты, которые как и раньше нужно обновлять каждые 5 лет.

Евгений Богаченко

05 июня 2014

Спасибо за дополнение. Да, я тоже уже слышал, что у рядового состава так.

Ветров Лаврентий

10 июня 2014

Как бы это пессимистично не звучало, но легче моряку не стало от мозгового штурма и напряженной деятельности наших чиновников...сам сдавался недавно и знаю, что говорю! "Но...Надежда убирает последней! "

Сергей

24 июля 2014

Прошу помощи!!! Подскажите !!! У меня на руках SSO (от 2012 года, тоесть без манильских поправок.)Мне необходимо его обновить на новый образец??? (уже с манильскими поправками).Или же я могу работать с этим сертификатом SSO??? За ранее спасибо !!!

Евгений Богаченко

26 июля 2014

Могу сказать, что я работаю со старым SSO сертификатом.

Сергей

27 июля 2014

Большое спасибо !!!

Сергей

20 февраля 2015

Доброго времени суток! Сегодня получил свои дипломы, таки да , ШДП уже идёт без подтверждения!

Сергей

23 февраля 2015

Доброго времени суток! Сегодня получил свои дипломы, таки да , ШДП уже идёт без подтверждения! СЕГОДНЯ ПЕРЕЗВОНИЛИ И СКАЗАЛИ ЧТО МНЕ НЕ ВЫДАЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ, СЕЙЧАС БУДУ ЕХАТЬ ЗА НИМ. ЭТО В КАПИТАНИИ ОБЛАЖАЛИСЬ, ТАМ НОВАЯ СОТРУДНИЦА ОШИБЛАСЬ! КАК ВЫЯСНИЛОСЬ , РЯДОВОМУ СОСТАВУ УЖЕ НЕ ДЕЛАЮТ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. А НА ДИПЛОМЕ ШДП , ЕСТЬ ССЫЛКА НА ПОДТВВЕРЖДЕНИЕ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ, ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ.

Евгений Богаченко

23 февраля 2015

Супер! ))) Спасибо за дополнение.

Вадим

24 мая 2015

Интересно, а осталась ли в действии привязка к дате самого старого сертификата в пакете доков или подтверждение выдают по дате гмссб?

Владислав

05 июня 2015

Привязки ни к сертификатам ни к ГМССБ сейчас нет , но они должны быть годны не менее года от даты подачи документов .

PG

01 августа 2015

Все не могу понять – со степенью «бакалавр» и плав цензом штурманом более 18 мес, можно ли получать ШДП? А то есть инфа что ШДП можно,но будет ограничение для ст. пома – до 3000 тонн. Кто что знает?

Марат

05 октября 2015

Добрый день подскажите, обязан ли моряк отдавать свои документы капитану, или же он может хранить их у себя. В каких нормативных документах об этом говорится? Спасибо.

Евгений Богаченко

17 октября 2015

Добрый день, не встречал, чтобы это было описано в нормативных документах. По приходу в порт все документы каждого члена экипажа могут затребовать представители порта (PSC). Капитан может иметь желание быть уверенным, что все документы всех членов экипажа в порядке и готовы к предъявлению. В целом у капитана большие полномочия и всех их не описать ни одним нормативным документом.

Captain

19 августа 2016

Ув. Евгений, позвольте мне как действующему капитану вас немножко подправить - требование сдавать все документы капитану по прибытию на судно таки да - есть, как правило вы всегда можете найти это требование в СМС компании - я имею ввиду международные компании с хорошей репутацией и "именем". Что творится в "левых" или греческих или "как бы компаниях" - к счастью не знаю, не было никакого смысла в них работать. У ведущих компаний есть также требование к капитану проверять наличие национальных и флажных сертификатов каждого вновь прибывшего члена экипажа согласно матрице для каждой должности. Случай недельной давности - Лондон, PCS Inspection under Paris MOU, вновь прибывший 3-й механик из-за тупости рижского маннинг агенства приехал на судно без аппликашки на флажный СОС endorsement - результат deficiency, но слава всевышнему под кодом 17.

Федоришин Алексей

08 апреля 2016

Кто скажет лимитируется ли сейчас диплом датами сертификатов? что необходимо на обновление диплома, курсы или гкк?

Иван

10 мая 2016

Добрый День,подскажите,с дипломом бакалавра,в будущем можно будет получить КДП. Вроде как бакалавра прировняли к спецам?

Евгений Богаченко

13 мая 2016

Надо спросить в Капитании.

Наталия

26 мая 2016

Здравствуйте! учебный и рабочий диплом - азербайджанский, индорсмент заканчивается в начале 2017 года.все сертификаты,паспорт моряка-украинские. есть вид на постоянное жительство в украине. как правильнее получить или обменять рабочий диплом на украинский. нужна ли нострификация учебного диплома. заранее благодарна.

Серж

03 июня 2016

Почитайте инфо на сайте ИМО и ПДНВ и Манильские поправки о процедуре подтверждения квалификации каждые 5 лет. не идущих на повышение должности и разряда.и внедряйте в Украине. пишите жалобы и об нарушении ваших прав в кабмин в ИМО ,президенту требуйте выполнения условий евро интеграции и международных конвенций Инспекцией по дипломированию моряков и капитанами портов- просто обмен подтверждения при обновлённых сертификатах как это происходит в Европе, Турции итд без протоколов и курсов.

Елена

06 июля 2016

Здравствуйте! Муж хочет делать документы на 2 мех. У него диплом ОНМИ ОНМА, специалист . Какой стаж должен быть- 18 или 24 мес? Везде разная информация... 18 мес есть, гадаем- списываться или продолжать еще 4 мес. Если можно -поподробней. В должности 3 мех он был 6 мес, Силовая установка 6780.

Виталий

18 июля 2016

Добрый день. Подскажите, где можно быстро продлить либо сделать новый диплом и подтверждение. Диплом я получал в 2013 году, теперь ввели новые поправки и нужно теперь заново делать какой-то протокол и т.д. т.п. Спасибо.

Евгений Богаченко

18 июля 2016

Добрый день. Если вопрос ГДЕ сейчас меньше очередь, то примерно всё одинаково в Капитаниях. Если вопрос, ЧЕРЕЗ КОГО, то это не по адресу.

Captain

19 августа 2016

Ув. Евгений, большое спасибо за инфу и полезные ссылки на нормативные документы.

Николай

26 сентября 2016

Добрый день!Подскажите,если был большой перерыв после рейса-свыше 5 лет(последний раз ходил в должности-AB),закончил НУ ОМА (бывш. ОНМА)в 2012 году,будет ли входить этот последний контракт и учитываться в общий стаж ???Я слыхал что если перерыв свыше 5 лет,то стаж сгорает??это правда?спасибо)

Евгений Богаченко

26 сентября 2016

Добрый день. Стаж, как таковой, не сгорает. Но в компании вызывает много вопросов то, что последние 5 лет не было рейсов. А поскольку они и являются работодателями, то выбирают людей по своим критериям.

Игорь

13 ноября 2016

Добрый день.Прошу Вас дать информацию по поводу обмена диплома и подтверждения .Я имею диплом младшего специалиста выданый ХМУ в 1998 году.С 2001 года получил рабочий диплом мех 2 разряда,(.В 2005 году капитаном Николаевского порта был выдан рабочий диплом нового образца) по которому рабтал до сего дня .В этом году у меня закончился срок действия диплома и подтверждения .Я прошел все курсы и КПК ,получил новые сертификаты и протокол коммисии и при подаче документов в капитанию Николаеского порта мне отказали в обмене диплома нового образца .(мотивируя это Манильской поправкой которая запрещает работать с дипломом младшего специалиста на должности 2- мех) С 2002 года я работал в должности 2 мех на танкерах от 27000 до 100000 р/тон иностранных судовладельцев .Стаж работы не прерывался ,последний контракт закончился в мае этого года .Подскажите ,что мне делать и как я могу получить рабочий диплом нового образца.С уважением Игорь Б.

Евгений Богаченко

13 ноября 2016

Добрый день. К сожалению, я не могу дать развернутый ответ по Вашему вопросу и опровергнуть решение Капитании. Если они не принимают документ, то скорее всего у них есть на то веская причина. Будет правильно посоветоваться с теми, кто занимается документами.

Игорь

13 ноября 2016

Спасибо Евгений.Я думаю ,что комиссии должны предупреждать ,и не брать документы к рассмотрению .

Александр

29 июня 2017

Кто подскажет? Когда уже можно будет сделать рабочий КДП на основании бакалавра?Можно ли работать на судах прибрежного плавания в должности капитана с рабочими ШДП?

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать